Buchpräsentation - Peter Moitzi

05/11/19
05.11.2019. Wien, Casanova
05.11.2019. Wien, Casanova Peter Moitzi Buchpräsentation Bild zeigt: Josef Degeorgi und Peter Moitzi
05.11.2019. Wien, Casanova Peter Moitzi Buchpräsentation Bild zeigt: Josef Degeorgi
05.11.2019. Wien, Casanova Peter Moitzi Buchpräsentation Bild zeigt: Herbert Prohaska, Peter Moitzi, Josef Degeorgi und Alfred Drabits
05.11.2019. Wien, Casanova Peter Moitzi Buchpräsentation Bild zeigt: Herbert Prohaska, Peter Moitzi, Josef Degeorgi und Alfred Drabits
05.11.2019. Wien, Casanova Peter Moitzi Buchpräsentation Bild zeigt: Dominic Heinzl und Herbert Prohaska
05.11.2019. Wien, Casanova Peter Moitzi Buchpräsentation Bild zeigt: Herbert Prohaska